اگر سایز انگشت خود را نمی دانید با یک متر خیاطی یا اگر در دسترس نیست یک تکه کاغذ را دور انگشت خود بپیچید و انتهای آن را علامت زده و اندازه گرفته شده را با خط کش به میلیمتر اندازه بگیرید و انتهای خریدتان در قسمت توضیحات سفارش،اندازه را به میلیمتر درج نمایید،یا با شماره تماسی که در سایت هست اندازه را اعلام نمایید.